Zone
Bekendmakingen

Hier vind je alle beslissingslijsten van de zoneraad en het zonecollege, per kalenderjaar.

Een burger heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Zij kunnen beslissingen van openbare besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Informatie over de wijze waarop dit kan bij de Vlaamse overheid is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.
Zoneraad 2017

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissinslijst.

Zonecollege 2017

Hier vindt u de de beslissingslijsten.

Zoneraad 2018

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissinslijst.

Zonecollege 2018

Hier vindt u de de beslissingslijsten.

Zonecollege 2019

Hier vindt u de de beslissingslijsten.

Zoneraad 2019

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissinslijst.

Zonecollege 2020

Hier vindt u de beslissingslijsten.

Zoneraad 2020

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissingslijst.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.