Ons retributiereglement

De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar we redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg, vervoeren je met de ambulance...
Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen.


Hoeveel betaal je?
Op 1 januari 2015 werd brandweerzone Rivierenland opgericht. Sinds die dag zijn de retributietarieven in onze 18 aangesloten gemeenten hetzelfde. De zoneraad bepaalt de tarieven, uiteraard binnen het wetgevend kader.

De dringende hulpverlening naar aanleiding van bijv. een brand of ontploffing of bijv. bevrijding van geknelde personen, een drenkeling, …. is vrijgesteld van retributie.
In andere gevallen mag de brandweerzone een retributie vragen, bijv. voor het verdelgen van wespen.

Raadpleeg hier het huidige retributiereglement:
Herwerking retributiereglement_v1.6 goedgekeurd_vanaf 2024.pdf


Wie betaalt?
De eventuele retributie voor een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde, zoals de bewoner van een pand, de eigenaar van een auto, de vervuiler…
Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de tussenkomst van de brandweer nodig was. Indien u niet aansprakelijk bent, kan u het te betalen bedrag terugvorderen van diegene die wel aansprakelijk wordt gesteld.
De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurt.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 juni 2024
Ons retributiereglement
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.