Bekendmakingen

Hier vind je alle beslissingslijsten van de zoneraad en het zonecollege, per kalenderjaar.

Een burger heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Zij kunnen beslissingen van openbare besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Informatie over de wijze waarop dit kan bij de Vlaamse overheid is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.
Beeld door Studiogstock (Freepik)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2022
Bekendmakingen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.