Taken
Preventie

We worden als brandweer in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een onderdeel van ons takenpakket dat steeds belangrijker wordt.  Zo geven we tips om je leefomgeving brandveiliger te maken, geven we advies op (ver)bouwplannen en  milieuvergunningen, en voeren we inspecties van gebouwen uit.


Met dit formulier kan je een voorbespreking, advies of inspectie aanvragen via [email protected]
20191028_Formulier_brandpreventie.pdf

Opgelet! Omwille van de Coronacrisis stellen we alle plaatsbezoeken en besprekingen uit om contacten te vermijden. Onze preventiedienst werkt wel nog verder aan dossiers van thuis uit, en is bereikbaar voor vragen via [email protected].


Voorbespreking
Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente indient.
We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.

Advies
De gemeente maakt jouw dossier en de plannen voor advies aan de brandweer over.
Wij kijken de plannen na op vlak van brandveiligheid. We formuleren een advies op basis van de geldende regelgevingen en maken dit over aan de gemeente.

Inspectie
Onze preventietaken omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. We gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Preventietips
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen goed te informeren wat je zelf kan doen om je omgeving brandveilig(er) te maken.

Onderstaande tips helpen je alvast op weg.

Reglementering & richtlijnen

Hier kan je de brandvoorschriften die van toepassing zijn in onze zone terugvinden. Dit voor onder meer parkeergebouwen en publiek toegankelijke inrichtingen.

Reddende rookmelders

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet het vuur dat de slachtoffers maakt bij een brand, maar de rook. Daarom willen we je wegwijs te maken in het nut, de aankoop en het onderhoud van een rookmelder.

CO gevaar

Elk jaar eist CO-vergiftiging mensenlevens. CO is een giftig geur- en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas of hout en kolen. De combinatie van een slecht onderhouden verwarmingstoestel en te weinig ventilatie kan leiden tot CO-vergiftiging. CO is een stille moordenaar. Voor je het weet ben je bewusteloos.

Sleutelkluizen

Door de plaatsing van een sleutelkluis wordt een bedrijf, ook buiten de gewone werkuren, toegankelijk(er) voor de brandweer. In de sleutelkluis zijn de (bedrijfs)sleutels die toegang verlenen, beschikbaar. De brandweer kan zich dus snel een toegang verschaffen, ook bij afwezigheid van personeel in het gebouw.

Preventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.