Zoneraad 2023

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissingslijst.

DatumDagordeBeslissingslijst
3 februari 2023Dagorde_ZR_20230203_com.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230203_com.pdf
3 maart 2023Dagorde_ZR_20230303.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230303_com.pdf
24 maart 2023Dagorde_ZR_20230324_com.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230324_com.pdfbekendmaking rekening 2022_hulpverleningszone Rivierenland.pdfDe zoneraden starten om 15 uur.

De zittingen van maart, mei, juli, begin oktober en december worden georganiseerd in de kantoren van Igemo, zaal Schelde & Dijle, Schoutetstraat 2 te Mechelen.

De zittingen van februari, eind maart, juni, september en eind oktober worden deze georganiseerd in Kazerne Nekker, zaal Maneblusser, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen. 


Foto door jannoon028 (Freepik)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2023
Zoneraad 2023
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.