Technische Commissie (TC)

Wie zetelt er in de TC?

  • Kol. Bert Michielsen: zonecommandant
  • Maj. Pascal Elskens: directie Risicobeheersing
  • Maj. François Van den Eynde: directie Facility
  • Kapt. Gert Creemers
  • Kapt. Eric SimonWe kozen er ook voor om onze zone in vier clusters te verdelen: cluster west, centrum, oost 1 en oost 2. De clustercommandanten van elke cluster maken mee het beleid op. De dagdagelijkse werking van de brandweerposten blijft de verantwoordelijkheid van de postoverstten.Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 04 augustus 2023
Technische Commissie (TC)