Stopzetting sleutelkluizen

Onze zone heeft in 2022 besloten niet verder te werken met sleutelkluizen.
Dit was een niet evidente beslissing. We begrijpen dat dit geen positief nieuws is. 

Ook onze operationele diensten hadden liever gehad dat de kluizen bleven bestaan.

Maar omwille van onze juridische aansprakelijkheid (die we zeer nauwgezet hebben laten onderzoeken) was er spijtig genoeg geen andere mogelijkheid dan te stoppen. De Zoneraad (alle 18 burgemeesters van onze brandweerzone) hebben deze beslissing dan ook genomen in eer en geweten. 

Met het oog op bovenstaande situatie bestaat er een veilig alternatief.  

Die bestaat erin dat voor gebouwen waar een algemene branddetectie aanwezig is, een vooraf met de brandweer afgesproken buitendeur en/of -poort wordt uitgerust met een elektronisch slot, verbonden met de detectiecentrale.  Uw centrale zorgt er dan voor dat er bij branddetectie, en na een met u overeen te komen tijd, het slot van die deur en/of poort automatisch opent.

De deur blijft dus dicht, maar is niet meer op slot en kan door de brandweer eenvoudig worden geopend van zodra wij ter plaatse zijn. 

Een andere mogelijkheid is dat een meldkamer waarop u bent aangesloten vanop afstand de deur of poort kan openen. 

Deze installatie is zeker geen verplichting en is dus volledig vrijblijvend. 

Mocht u hiervoor kiezen, wordt die informatie opgenomen in onze database.
Een DIP (Digitaal Interventie Plan) voor uw bedrijf en/of gebouw dient dan opgemaakt zodat we over alle eerste informatie beschikken.
Onze aanrijdende ploeg wordt dan hiervan verwittigd en kan dan, nog steeds zonder breekwerk, eenvoudig toegang hebben tot uw gebouw, maar dan zonder sleutel. 

Als u niet voor dit alternatief kiest (wat uiteraard kan en volledig uw beslissing is), dan zullen onze ploegen i.g.v. brand op de klassieke manier binnengaan in uw gebouw, nl. met begeleiding van uw aanwezig personeel. 

U kan ook terecht via deze link om meer informatie te bekomen over onze DIP (Digitale Interventieplannen): https://rivierenland.brandweerzone.be/pagina/digitale-interventieplannen

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 08 september 2023
Stopzetting sleutelkluizen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.