Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI)

Onze brandweerzone werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen, en dit vanaf 1 januari 2018. Daarnaast werd een uniforme procedure opgesteld voor de controle, hercontrole en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen.

Hier kan u het volledige reglement, met extra verduidelijkingen raadplegen:
Zonaal Reglement PTI met toelichtingen.pdf

PTI infobrochure
Hier kan u een template vinden als hulpmiddel bij de opmaak van het veiligheidsregister (dat verplicht is in het reglement onder punt 6 - Organisatie, in de bijlagen):
Veiligheidsregister.docx


Via dit formulier kan u een aanvraag doen:

Formulier afwijkingsaanvraag PTI


Foto door shawnanggg (Unsplash)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 22 september 2022
Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI)
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.