Blog - Is je kot brandveilig?

Het is september, tijd om terug naar school te gaan. Of naar kot? Kijk zeker na of je studentenkamer in orde is qua brandveiligheid. In dit blogbericht overlopen we graag enkele tips.

Voldoende rookmelders

Je kot moet voorzien zijn van voldoende rookmelders. Er moet sowieso een in de gemeenschappelijke delen en in je kot zelf hangen. De rookmelders moeten over labels CE en EN 14604 beschikken. In de keuken moet dit niet, het kan te vaak tot vals alarm leiden. Het is ook belangrijk ze goed te onderhouden. Stof ze maandelijks af en test ze eens door op de testknop te drukken.

Andere brandwerende middelen

In de keuken mag geen rookmelder hangen, maar je moet er wel een in de buurt hangen. Ook een blusdeken komt zeker van pas bij een brandende frietketel. Blus dit nooit met water. Heeft je kot meer dan twee bouwlagen? Heeft het gebouw een oppervlakte groter dan 100m²? Dan moet in de openbare delen een brandblusser aanwezig zijn. Een schuimblusser is hiervoor het ideale type.

Ken je de vluchtweg?

Voldoende rookmelders zorgen voor een vroege alarmering bij brand. Tijd is kostbaar als het om een woningbrand gaat. Bewaar steeds een (opgeladen) zaklamp op je kot zodat je op elk moment kan vluchten met verlichting. Nog beter is één met een ingebouwde dynamo en dus zonder een batterij. Sluit alle deuren op weg naar buiten, zo hou je de brand opgesloten en krijgt deze geen zuurstof. Als je kot over een lift beschikt, mag je deze niet gebruiken in geval van brand.

Eens iedereen buiten is, bel je 112. 

Spreek je kotbaas aan!

Zijn er enkele zaken niet in orde? Dan moet je je kotbaas hierover aanspreken. Het is belangrijk dat je kot brandveilig is. Luister de kotbaas niet naar je vragen? Dan kan je een klacht indienen bij Meldpunt woningkwaliteit op www.wonenvlaanderen.be

Meer weten?

Hier vind je enkele interessante links:

Leef Brandveilig - Studenten

Stad Gent - Veilig op kot

KU Leuven - veilig op kot

Mechelen - Veilig op kot


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2022
Blog - Is je kot brandveilig?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.