Beleid
Zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de hulpverleningszone. De zoneraad kiest uit de raadsleden de leden die het college vormen. 

De voorzitter en de secretaris van de zoneraad zijn  ook de voorzitter en de secretaris van het zonecollege. De zonecommandant heeft een adviserende stem.

De vergaderingen van het zonecollege hebben een besloten karakter.

Wie zetelt er in het zonecollege?

  • Voorzitter: Dhr. Bart Somers - burgemeester Mechelen
  • Mevr. Sophie De Wit - burgemeester Aartselaar
  • Dhr. Walter Horemans - burgemeester Berlaar
  • Dhr. Frank Boogaerts - burgemeester Lier
  • Dhr. Peter Van Hoeymissen - burgemeester Puurs - Sint-Amands
  • Dhr. Eddy Bevers - burgemeester Willebroek
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.