Beleid
Management Team

Het Management Team bestaat uit de zonecommandant en 5 directieleden. Zij staan in voor de dagdagelijkse werking van de zone.

Wie zetelt er in het Management Team?

  • Kol. Philippe Maudens: zonecommandant
  • Maj. Jan Pacqué: directie Operaties
  • Maj. Luc Morrens: directie Risicobeheersing
  • Maj. Bert Michielsen: directie Operaties, Informatie en Communicatie
  • Maj. François Van den Eynde: directie Logistiek
  • Wendy Moris: directie Personeel
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.