Bekendmakingen
Zoneraad 2020
DatumAgendaBeslissingslijst
7 februari 2020

6 maart 2020

3 april 2020

8 mei 2020

5 juni 2020

3 juli 2020

4 september 2020

2 oktober 2020

13 november 2020

4 december 2020

De zoneraden starten om 15 uur.

In de maanden februari, april, juni, september en november worden deze georganiseerd in de kantoren van Igemo, zaal Schelde, Schoutetstraat 2 te Mechelen.

In de maanden maart, mei, juli, oktober en december worden deze georganiseerd in Kazerne Nekker, zaal Maneblusser, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.