Preventie
CO gevaar

Elk jaar vallen er heel wat mensenlevens te betreuren omwille van CO-vergiftiging. CO is een giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas, hout en kolen. Omdat het geur- en reukloos is, is het erg moeilijk detecteerbaar. 

Wat is CO?

CO, of koolstofmonoxide, is een gevaarlijk en dodelijk gas. Omdat je het niet ziet, ruikt of proeft, noemen we het de stille moordenaar in huis.

Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, hout, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof aanwezig is voor een goede verbranding, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.

Hoe CO-vergiftiging voorkomen?

Hieronder enkele tips die je kunt gebruiken om het gevaar een halt toe te roepen.

 • Herken de alarmsignalen
  Koolmonoxide (= CO) vormt zich als er te weinig zuurstof is bij de verbranding. Een gele of oranje grote vlam in de CV ketel of het warmwatertoestel duiden op een tekort aan ventilatie. Grijp in als je deze alarmsignalen ziet.
 • Zorg voor een goede installatie en onderhoud
  Laat de installatie van een CV ketel of warmwatertoestel over aan een erkend installateur. Laat je gastoestel minstens 2-jaarlijks door een erkend installateur controleren.
 • Onderhoud je schoorsteen
  Aangezien CO ook vrij komt bij het verbranden van hout of steenkool in een haard of kachel, is het dus ook van groot belang om je schouw te onderhouden én jaarlijks na te kijken. Je vermijdt op die manier niet alleen schouwbrand, maar verlaagt ook het risico tot CO vergiftiging.
 • Gebruik nooit verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas.
  Deze toestellen zijn heel gevaarlijk want ze hebben geen schoorsteen of rookafvoerpijp. De toestellen verbruiken zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht. Als je deze toestellen toch gebruikt, zorg dan voor een goede verluchting!
 • Kies als bijzetverwarming voor een elektrisch toestel
  Deze toestellen produceren geen CO. Zet de toestellen uit wanneer je jouw woning verlaat of gaat slapen.
 • CO-detectoren kunnen zorgen voor een vals gevoel van veiligheid.

Vermoed je een CO-probleem?

 • Bij dringende gevallen zet ramen en deuren wijd open en schakel je toestel uit. Leg eventuele slachtoffers uit de ruimte en in de frisse lucht. Verwittig de hulpdiensten meteen via 112.
 • Bij niet dringende gevallen neem je contact op met een erkend installateur.

Meer info?

Surf naar https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/geef-co-geen-kans

CO gevaar
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.