Retributiereglement

De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar brandweermensen redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg, vervoeren je met de ambulance...
Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen.

Hoeveel betaal je?
Op 1 januari 2015 werd brandweerzone Rivierenland opgericht. Sinds die dag zijn de retributietarieven in de 18 aangesloten gemeenten hetzelfde.De zoneraad bepaalt de tarieven, uiteraard binnen het wetgevend kader.
De dringende hulpverlening naar aanleiding van bijv. een brand of ontploffing of bijv. bevrijding van geknelde personen, een drenkeling, …. is vrijgesteld van retributie.
In andere gevallen mag de brandweerzone een retributie vragen, bijv. voor het verdelgen van wespen.

Het geldende retributiereglement vind je hier: Retributiereglement.pdf

Wie betaalt?
De eventuele retributie voor een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde zoals de bewoner van een pand, de eigenaar van een auto, de vervuiler…
Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de tussenkomst van de brandweer nodig was. Indien u niet aansprakelijk bent, kan u het te betalen bedrag terugvorderen van diegene die wel aansprakelijk wordt gesteld.
De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurt.

Laatst bijgewerkt op 06 november 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.