Reglementering & richtlijnen

Publiek Toegankelijke Inrichtingen

Onze brandweerzone werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen, en dit vanaf 1 januari 2018. Daarnaast werd een uniforme procedure opgesteld voor de controle, hercontrole en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen.


Parkeergebouwen

Ook (nieuwe) parkeergebouwen zijn verbonden aan een aantal brandvoorschriften. In dit document kan je deze richtlijnen raadplegen:
Parkeergebouwen - Richtlijnen Netwerk Brandweer.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2021
Reglementering & richtlijnen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.