Preventie

We worden als brandweer in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een onderdeel van ons takenpakket dat steeds belangrijker wordt.  Zo geven we tips om je leefomgeving brandveiliger te maken, geven we advies op (ver)bouwplannen en  milieuvergunningen, en voeren we inspecties van gebouwen uit.


Via dit formulier kan je een voorbespreking, advies of inspectie aanvragen.


Voorbespreking
Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente indient.
We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.

Advies
De gemeente maakt jouw dossier en de plannen voor advies aan de brandweer over.
Wij kijken de plannen na op vlak van brandveiligheid. We formuleren een advies op basis van de geldende regelgevingen en maken dit over aan de gemeente.

Hier kan je de PDF terugvinden die je kan indienen in het omgevingsloket van je gemeente:
Formulier_brandpreventie.pdf

Inspectie
Onze preventietaken omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. We gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Preventietips
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen goed te informeren wat je zelf kan doen om je omgeving brandveilig(er) te maken.

Onderstaande tips helpen je alvast op weg.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2020
Preventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.