Aanvraag voorbespreking, advies of inspectie

Opgelet! Omwille van de Coronacrisis stellen we tot nader order plaatsbezoeken, controles en besprekingen uit om contacten te vermijden. Plaatsbezoeken kunnen eventueel opnieuw doorgaan sinds 13 januari 2021, maar dan wel in een uiterst minimale setting en mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Besprekingen kunnen nog wel digitaal gebeuren via Teams. Onze preventiedienst werkt wel nog verder aan dossiers van thuis uit en is bereikbaar voor vragen via preventie@bwzr.be.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 03 mei 2021
Aanvraagformulier

Met dit formulier kan je bij onze preventiedienst een voorbespreking, advies of inspectie aanvragen.

Type aanvraag
(Voor)bespreking
Inspectie
Gegevens van het project of de inrichting
h < 10m
10m ≤ h ≤ 25m
h > 25m
Hier kan je ter ondersteuning van je aanvraag plannen e.d. toevoegen. Max. 2MB.
Gegevens voor inspectie

Enkel in te vullen als je een inspectie aanvraagt

Bekomen van brandveiligheidsverslag en/of brandveiligheidsattest
Inspectie voor ingebruikname
Andere
Omschrijving werken

Enkel in te vullen als je een bespreking/advies aanvraagt

Nieuwbouw
Verbouwing
Uitbreiding
Regularisatie
Functiewijziging/wijziging aantal woongelegenheden
Terreinaanleg (verkaveling, wegeniswerken, pijpleiding,…)
Andere
Hier kan je ter ondersteuning van je aanvraag plannen e.d. toevoegen. Max. 2MB.
Functie van het gebouw

Meerdere opties mogelijk

Meergezinswoning
(Studenten)kamers met ≤ 3 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met 4 tot 6 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met 7 tot 20 verhuureenheden en ≤ 4 bouwlagen
(Studenten)kamers met meer dan 20 verhuureenheden en meer dan 4 bouwlagen
Andere
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen ≤ 9
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen tussen 10 en 49
Eet- en drankgelegenheden met aantal personen ≥ 50
Handel/winkel met aantal personen ≤ 9
Handel/winkel met aantal personen tussen 10 en 49
Handel/winkel met aantal personen ≥ 50
Kantoor/dienstverlening
Andere
Voetbalstadion
Sportcomplex met aantal personen ≤ 9
Sportcomplex met aantal personen tussen 10 en 49
Sportcomplex met aantal personen ≥ 50
(Jeugd)vereniging met aantal personen ≤ 9
(Jeugd)vereniging met aantal personen tussen 10 en 49
(Jeugd)vereniging met aantal personen ≥ 50
Andere
School
Internaat
Andere
Woonzorgcentrum & centrum voor herstelverblijf
Assistentiewoningen
Ziekenhuis
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 9 - 25 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 26 - 50 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf voor baby's/peuters met 51 of meer kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 9 - 25 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 26 - 50 kinderopvangplaatsen
Kinderdagverblijf naschoolse opvang met 51 of meer kinderopvangplaatsen
Andere
Kamergerelateerde logies met aantal verhuureenheden < 6 en aantal slaapplaatsen < 13
Kamergerelateerde logies met aantal verhuureenheden > 5 of aantal slaapplaatsen > 12
Terreingerelateerde logies (campings etc.)
Toerisme voor allen
Andere
Bij de eerste optie 'kamergerelateerde logies aantal verhuureenheden < 6 en aantal slaapplaatsen < 13' is een controle bij de private keuringsinstantie nodig. Check hiervoor www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/brandveiligheid
Opslag/productie
SEVESO
Serres
Stallen
Installaties
Andere
Verkaveling
Wegeniswerken
Parkeergebouw
Tunnel
Andere
Gegevens van de aanvrager
Gegevens van de architect of ontwerper

Enkel in te vullen wanneer voor een vergunningsaanvraag een architect of ontwerper vereist is

Gegevens contactpersoon

Enkel in te vullen bij een inspectie

Retributiereglement

Het retributiereglement vestigt een retributie op alle door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden. Er zal een factuurnota worden opgestuurd naar het facturatieadres. De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist. Vul hieronder het facturatieadres in, indien dit verschilt van de 'gegevens aanvrager'.

Akkoordverklaring

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat deze dienstverlening dient te worden vergoed aan Brandweerzone Rivierenland.

Gegevens persoon die zich akkoord verklaart
Gegevens persoon die zich akkoord verklaart
Ja
Zonder deze akkoordverklaring is deze aanvraag niet geldig
Aanvraag voorbespreking, advies of inspectie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.