Nieuws
Onze interventies in 2017

2017 zit er weer al even op. We kijken dan ook graag terug op het voorbije jaar, meer bepaald op de interventies. De laatste jaren evolueert het aantal interventies sterk, er is niet alleen een verschuiving in de aard, maar ook in het aantal interventies.

Zo daalde in 2017 het aantal interventies. Onze zone voerde 15 257 interventies uit tegenover 18 860 in 2016.

Wat opvalt, is de stijging in het aantal ziekenwageninterventies. Met 6410 interventies maken deze in 2017 41.8% uit van het totale aantal interventies, terwijl dit in 2016 32.36% bedroeg. Verder zien we een opmerkelijke daling van de technische interventies en helaas een lichte stijging van het aantal brandinterventies, hoewel deze nog steeds een klein deel (7.4%) van de totale interventies opmaken. In 21.4% van de gevallen gaat het hierbij om woningbranden.

We beschikken binnen onze zone ook over enkele gespecialiseerde ploegen: signalisatie, interventies te water, klimteam, Incident Gevaarlijke Stoffen, meetploegen en CP-OPS. Onze signalisatieploegen worden veruit het vaakst opgeroepen, bv. na een verkeersongeval.

Onze interventies in 2017
  • 14/05/2018 13:09
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.