Nieuws
In de laatste rechte lijn naar de lancering van de brandweertoets

Op 22 januari ontvangen alle medewerkers van onze zone de enquête in hun mailbox. We roepen dan ook iedereen op om die enquête zo volledig mogelijk in te vullen. De antwoorden zullen geanalyseerd worden door een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen. Zij hielpen ook mee bij het opstellen van de vragenlijst.

Netwerk Brandweer en de VVSG hebben zich voor deze brandweertoets gebaseerd op de Nederlandse Belevingsenquête die vlak voor de zomer in 2017 afgenomen is. Zo kunnen de onderzoekers onze Vlaamse brandweer vergelijken met de Nederlandse collega's.

Elke zone krijgt achteraf een rapport met de zonale resultaten, naast een rapport over het Vlaamse brandweerleven.

Welke vragen kan je zoal verwachten?

 • Vragen voor het operationeel personeel (zowel vrijwilligers als beroeps):
              - Introductiedeel met algemene gegevens
              - Algemeen beeld van de evolutie van werken bij de brandweer
              - Schaalvergroting: zonevorming, veranderingen tegenover vroeger, betrokkenheid,...
              - Vakinhoud: hoe is het brandweervak zelf geëvolueerd?

 • Eén thema dat willekeurig toegewezen wordt:
              - Enkel voor operationeel personeel:
                  - Snelst Adequate Hulp - Minimale middelen
                  - Uitruktijd en beschikbaarheid
                  - Arbeidsomstandigheden en veiligheid

              - Voor iedereen (operationeel en administratief/ondersteunend):
                  - Sturing in en op het werk

 • Optioneel deel van de enquête: Optioneel kunnen er nog een of meerdere extra delen ingevuld worden over één van de drie andere operationele thema's die nog niet ingevuld zijn. 


Waarom een verplicht operationeel thema dat je niet zelf kan kiezen?
Dit verplichte deel is nodig om over alle thema’s een minimum aantal antwoorden binnen te krijgen die geldige resultaten opleveren. Zonder verplicht toegewezen deel lopen we het risico dat het grootste deel van de deelnemers aan één of twee thema’s deelneemt en dat we voor de andere thema’s onvoldoende antwoorden binnenkrijgen.

Ook voor de administratieve en ondersteunende diensten
We betrekken ook de zonale administratieve en ondersteunende diensten in de belevingsenquête! Voor de administratieve en ondersteunende diensten is er ook een algemeen deel dat zo gelijk mogelijk loopt met de vragen voor de operationele medewerkers. Voor hen zijn de zuivere operationele thema’s vervangen door voor hen aangepaste onderwerpen. 

In de laatste rechte lijn naar de lancering van de brandweertoets
 • 17/01/2018 08:39
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.