E-loket
Preventie

We worden als brandweer in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een even belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Zo geven we advies op (ver)bouwplannen, milieuvergunningen en voeren we inspecties van gebouwen uit.


  • Via dit formulier kan je een voorbespreking, advies of inspectie aanvragen via preventie@bwzr.be.  
  • Bekijk deze pagina voor meer info over de reglementering en aanvraagformulieren voor (her)controles van Publiek Toegankelijke Inrichtingen en parkeergarages.

Preventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.